SOCIAL FAB-LAB

SOCIAL FAB-LAB në Tiranë

Një Derë e Hapur – Nga të Rinjtë per të Rinjtë

Në qëndrën e dëgjimit dhe të pritjes së parë Emanuel në Tiranë – Rr. Durrësit, 98, kanë filluar aktivitetet e projektit të ri “SOCIAL FAB-LAB”, në bashkëpunim me Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo.

SKEDA E PROJEKTIT

PREZANTIMI SOCIAL FAB-LAB

FACEBOOK